Priser

Obligatoriske udgifter


Produkter

 Priser

Lovpakke (se beskrivelse nedenfor)

 13.999, -

Lovpakke -turbohold            

Praktisk prøve (inkl. 45 min. opvarmningskørsel) 
Genhverv inkl. køreprøveafgift             

 15.999.- 

   1.500, -

    5000.-

Gebyrer                                                                           


Lægeerklæring (betales v/ læge)

 Se egen læge.


Prøvegebyr (betales til politiet)

 

 1000,-

 

 

Ekstra, som kan tilkøbes v. behov

 Priser

Kørelektion á 45 min

 500,- 

Individuel teori á 45 min

 500,- 

Individuel stress- og angstcoaching

 500,- pr. time

 

Lovpakke til bil indeholder alle lovpligtige lektioner:

-       Teoriundervisning (ubegrænset)

-       Manøvrebane, 4 lektioner

-       Køreteknisk anlæg, 4 lektioner

-       Booking af prøver

-       Kørelektioner på vej, 16 gange á 45 min.

-       Teoribog (værdi 395,- kr.)

-       Adgang til onlineundervisning samt 
         online øve- teoriprøver. 
-  Færdselsrelateret førstehjælp til 
         en værdi af 700,- kr. (inkl. i prisen.)

Overstående skal som minimum være gennemført, før der kan indstilles til køreprøve.